Tutaj jesteś

Monitoring miejski

15 listopada 2019 Bezpieczeństwo

Kwestie bezpieczeństwa są niezwykle ważne dla każdego miasta. Nic więc dziwnego, że każdego roku w budżetach największych miejscowości na rozwój monitoringu wydawane są setki tysięcy złotych. Monitoring miejski jest obecny w największych polskich miastach. Są one niezawodnym narzędziem służącym do utrzymania porządku. Skutecznie pomaga w walce z wandalizmem oraz przestępczością. Monitoring jest rozlokowany w najróżniejszych miejscach miasta, najczęściej w tych cieszących się złą sławą. Monitoring znajdziemy też w instytucjach użyteczności publicznej. Zainstalowany jest też w komunikacji miejskiej.

Czy monitoring miejski jest skuteczny?


Zbudowanie profesjonalnego systemu monitoringu to proces wieloletni. Koszt rozbudowanej sieci kamer liczony jest w setkach tysięcy złotych, a nawet w milionach. Do zbudowania pełnego systemu monitoringu konieczne są pieczołowite przygotowania zaplecza operacyjnego. Rozbudowie należy poddać też sieć światłowodową. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia przyłączanie do systemu kolejnych kamer, co nastąpi w przyszłości.

Co zawdzięczamy monitoringowi?

Do zadań monitoringu miejskiego nie należy jedynie sygnalizowanie potencjalnych zachowań mających znamiona przestępstwa. Materiał filmowy, który są w stanie dostarczyć, bardzo często wykorzystywany jest przez policję, inne służby. Służy do ustalenia przebiegu danego zdarzenia, określenia, kto ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku itd. Monitoring ma pełnić też zadanie prewencyjne, co oznacza, że ma on odstraszać przed popełnieniem przestępstwa. Jest też pomocny przy organizowaniu i kierowaniu ruchem miejskim. Wykorzystywany jest przy organizowaniu imprez masowych, gdzie pomaga w utrzymaniu porządku.


Kamery monitoringu najczęściej rejestrują bójki, pobicia oraz zdarzenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, jak również rejestrują naruszenie przepisów ruchu drogowego. Zadaniem dyspozytorów nadzorujących pracę monitoringu jest zgłaszanie takich zajść do straży miejskiej lub policji. Centrala policyjna przekazuje te meldunki do najbliższych patroli podejmujących interwencję. Statystyki dowodzą, że w miejscach, w których zainstalowano na stałe monitoring, liczba przestępstw spadła przynajmniej o kilkanaście procent.


Informacje na temat rozmieszczenia i funkcjonowania zasad funkcjonowania monitoringu miejskiego są podawane do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje na temat adresów rozmieszczenia kamer możemy znaleźć na oficjalnych stronach urzędów miasta. Bez trudu za pośrednictwem Internetu możemy skorzystać z podglądu tych kamer, by dowiedzieć się, co dzieje się w danej części miasta.

Redakcja teletechnika-system.pl

Znamy się na komputerach, urządzeniach i mediach. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?