Logopeda widnieje specjalistą, kto dokonuje analizy mowy, kojarzonej jako przenoszenie oraz przyjęcie informacji, bądź po prostu komunikacja. Musi jego osoba posiadać strzelistą wiedzę lecz i z osobowości pedagogiki,